Category Archive: அஞ்சலி

அஞ்சலி – உலக இலக்கிய எழுத்தாளர் கார்லோஸ், ஃப்யென்டஸுக்கு அஞ்சலி.

உலக இலக்கிய எழுத்தாளர் கார்லோஸ், ஃப்யென்டஸுக்கு அஞ்சலி. ( 11. 11. 1928 -15. 5. 2012 ) ச. ஆறுமுகம்.           ஃப்யென்டஸ் என அறியப்படும் மெக்சிகோவின்  83 வயதான லத்தீன் அமெரிக்க எழுத்தாளர் கார்லோஸ் ஃப்யென்டஸ் மாஸியா,… Continue reading

அஞ்சலி கார்லோஸ் புயன்டோஸ்

அஞ்சலி எழுத்தாளர் கார்லோஸ் புயன்டோஸ் பிறந்தது 11 நவம்பர் 1928 இறப்பு 15 மே 2012 தமிழில் அவரின் கதைகள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவருக்கு மலைகள்.காம் இலக்கியத்திற்கான இணைய இதழ் தன் அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறது •