கட்டுரை 2012 இல் சிறந்த புத்தகங்கள் அறிமுகம் சிபிச்செல்வன்

சிறந்த புத்தகங்கள் அறிமுகம்
சிபிச்செல்வன்

DSCN4534

 

இந்த வருடம் 2012 ஆம் ஆண்டில்
வெளியான புத்தகங்களில் எனக்குப் பிடித்த
புத்தகங்கள் நாவல் ,சிறுகதை ,கவிதை,மொழிபெயர்ப்பு , கட்டுரை புத்தகங்கள் பற்றிய ஒரு பதிவாக இந்தக் கட்டுரை அமைக்க திட்டம்
இங்கே குறிப்பிடுகிற புத்தகங்கள் நான் வாசித்ததில் எனக்குப் பிடித்த புத்தகங்கள் என்றுதான் இதைக் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இதே போல உங்களுக்குப் பிடித்த புத்தகங்களும் இருக்கலாம் . அவற்றை நீங்கள் இங்கே விருப்பப்பட்டால் குறிப்பிடலாம்.
அந்தக் குறிப்புகள் மற்றவர்களுக்குப் பயன்படலாம்.
ஆகையால் உங்களுக்குப் பிடித்த புத்தகங்கள் எவை எவையென குறிப்பிடுங்கள் நண்பர்களே தயக்கம் வேண்டியதில்லை
2012 இல் வெளியான புத்தகங்கள்
நாவல்

ஆறாவடு சயந்தன் தமிழினி பதிப்பகம் சென்னை

சிறுகதை

ஈட்டி குமார் அம்பாயிரம் உயிர் எழுத்து பதிப்பகம் திருச்சி

கவிதை

மதுக்குவளை மலர் வே.பாபு தக்கை பதிப்பகம் சேலம்

குறுநாவல்

ரமாவும் உமாவும் தீலிப்குமார் சந்தியா பதிப்பகம் சென்னை

மொழிபெயர்ப்பு

மகாராஜா வரலாற்று கட்டுரைகள் சந்தியா பதிப்பகம் சென்னை

சிறுகதை தொகுப்பு புத்தகம்

21 ஆம் நுற்றாண்டில் சிறந்த சிறகதைகள் தொகுப்பாசிரியர் கீரனுர் ஜாகீர் ராஜா ஆழி பதிப்பகம் சென்னை

(இது ஒரு முழுமையான பட்டியல் அல்ல . தொடரும் )

Advertisements