மொழிபெயர்ப்பு கவிதை அமெரிக்கக் கவிஞன் லாங்க்ஸ்டன் ஹுஹ்ஸ் . தமிழில் பாஸ்கர் லக்ஷ்மன்

 

மொழிபெயர்ப்பு கவிதை

அமெரிக்கக் கவிஞன் லாங்க்ஸ்டன் ஹுஹ்ஸ் .

தமிழில்
பாஸ்கர் லக்ஷ்மன்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptance

God in His infinite wisdom

Did not make me very wise-

So when my actions are stupid

They hardly take God by surprise

அங்கீகாரம்

கடவுள் தன்னுடைய அளவில்லா ஞானத்தில்

என்னை கூர்மையான அறிவுடன் உருவாக்கவில்லை

அதனால் என்னுடைய செயல்கள் மடத்தனமாக இருக்கும் சமயம்

அவைகள் கடவுளால் ஆச்சிரியமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை.

Dreams

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That cannot fly.

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow.

கனவுகள்

கனவுகளை வேகமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்

ஏனெனில் கனவுகள் இறந்தால்

வாழ்க்கை பறக்க முடியாத

சிறகிறந்த பறவையாகிறது.

கனவுகளை வேகமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்

ஏனெனில் கனவுகள் போய்விடும் சமயம்

வாழ்க்கை உறைந்த பனியினாலான

ஒரு தரிசு நிலமாகிறது.

Ennui

It’s such a

Bore

Being always

Poor.

சலிப்பு

அது அத்தகைய ஒரு

களைப்பானது

என்றென்றும் ஏழையாகவே

இருப்பது.

Oppression

Now dreams

Are not available

To the dreamers,

Nor songs

To the singers.

In some lands

Dark night

And cold steel

Prevail

But the dream

Will come back,

And the song

Break

Its jail.

அடக்குமுறை

இப்போது கனவுகள்

கிடைப்பதில்லை

கனவு காண்பவர்களுக்கு,

பாடல்கள் பாடகர்களுக்கு.

சில நிலங்களில்

கருமையான இரவும்

குளிர்ந்த இரும்பும்

இருக்கின்றன

ஆனால் அந்த கனவு

மீண்டும் வரும்

மேலும் அந்த பாடல்

உடைக்கும்

அதனுடைய சிறையை.

Peace

We passed their graves:

The dead men there,

Winners or losers,

Did not care.

In the dark

They could not see

Who had gained

The victory.

அமைதி

நாங்கள் அவர்களுடைய கல்லறைகளை கடந்தோம்

இறந்த மனிதர்கள் அங்கே,

வென்றவர்கள் அல்லது தோற்றவர்கள்,

கவனிக்க வேண்டாம்.

அந்த இருட்டில்

அவர்களால் பார்க்க முடியாது

வெற்றியை

வென்றெடுத்தவர்களை.

•••

Advertisements