கவிதைகள் சின்னப்பயல் கவிதைகள்

 

கவிதைகள்  சின்னப்பயல்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எரிதம்

க்றீச் என ஒலியெழுப்பும்

தகரக்கதவைத்திறந்து

முன் பாய்ந்த  கோழியை விலக்கி

காரை பெயர்ந்த படியேறி

தபால்காரன்  கொண்டு வரும்

செய்தியை விட

மின்னஞ்சல்  செய்தி

அத்தனை சுவாரசியமாக  இருப்பதில்லை

அது எனக்குரியதாகவே இருப்பினும்
உரிச்சொல்

எழுதி முடித்த  கவிதையைக்காட்டிலும்

அதற்கெனச்செலவழித்த  நேரங்களும்

அடித்துத்திருத்தியவையும்

கிடைக்காத சொற்களைத்தேடி

அவை கிட்டக்காத்திருந்ததும்

இருப்பினும் பரவாயில்லை என

உரிச்சொல்லுக்கு மாற்றென

இட்டு நிரப்பியவைகளும்

ரசிக்கும்படியே  இருக்கிறது

எனக்குள்.

தேன்  கூடு

விட்டெறிந்த கல்  பட்டு வலித்தபோதிலும்

தேன் கூடு தேனே சொரிவதுபோல

உன் கண் அம்பு  பட்டு

என் நெஞ்சு கிழிந்த போதும்

அது காதலை மட்டுமே  பொழிகிறது

ஞமலி

வால் சுருண்ட  வெண்டைக்காய்கள்

தம் வால் நிமிர்த்த  இயலாத

ஞமலிகள் போலக்கிடக்கின்றன
கடல்

சூரியனுக்காவது  கடல் உண்டு

சென்று மூழ்கி விடுவான்

எனக்கு ?
மரம்

வேர்களைக்கீழ் பரப்பி

நிலத்தடி நீரை

உறிஞ்சக்காத்திருந்த மரம்

தம் இலைகளை மேலே பரப்பி

மேகங்களிலிருந்து

மழையையும் உறிஞ்ச

எத்தனிக்கிறது

***

Advertisements