கவிதைகள் இசை கவிதைகள்

 

இசை கவிதைகள்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 க்ரிஷ்கெய்லிற்கு பந்து வீசுதல்

நான்  இந்த  ஆட்டத்திலேயே  இல்லை
சொல்லப்போனால்  ஒரு  பார்வையாளனாக  கூட  இல்லை
மைதானத்திற்குள்   தரதரவென  இழுத்துவரப்பட்டு
பந்துவீசுமாறு  பணிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்
எதிரே  க்ரிஷ்கெய்ல்  நின்றுகொண்டிருக்கிறார்
அணித்தலைவர்  ஓடிவந்து
பந்து  அந்தரத்திலேயே  இடப்பக்கம்  சுழன்று
மறுபடியும்  வலப்பக்கம்  சுழன்று
விழுமாறு  வீசச்சொன்னார்
நான்  அவரது  முகத்தையே  பார்த்தேன்
அவர்  திரும்பி  ஓடிவிட்டார்
எதிரே  க்ரிஷ்கெய்ல்  நின்றுகொண்டிருக்கிறார்
அவரின்  சடாமுடி  ருத்ரதாண்டவனை  குறித்து  நிற்கிறது
அடேய்  சுடலையப்பா….
இந்த  பந்தை  வானத்திற்கு  அடி
திரும்பி  வரவே  வராத  படிக்கு  வானத்திற்கு  அடி.

*

***  சற்றே  பருத்த  தனமே  குலுங்க

      தலையலங்காரம்  புறப்பட்டேதே… 

அந்தப்பக்கம்  போக  வேண்டாம்

அங்குதான்  அம்பிகாவதி  அமர்ந்து

லாட்டரிச்சீட்டுகளை  உரசிக்கொண்டிருக்கிறான்

நூறுசீட்டிற்கு  ஒரு  சீட்டில்

கடைசி  எண்ணில்  கோடிகள்  தவறிவிடும்  அவனுக்கு

அப்போது  ஒரு  சிரி  சிரிப்பான்

அந்த  சிரிப்பில்  சிக்கி  செத்தவர்  அனேகம்

அந்தப்பக்கம்  போக  வேண்டாம்.

                                   

             

                           (*** அம்பிகாவதியைகொலைசெய்தபாடலில்முதல், கடைவரிகள் )

*

 

 

                              லூஸ்ஃகேருக்கு  மயங்குதல்

                                              அல்லது

                           காமம்  செப்பாது  கண்டது  மொழிதல்

நான்  எளியனில்  எளியன்.

லூஸ்ஃகேருக்கு  மயங்குபவன்.

மனம்  போன  போக்கில்  தான்  போகிறேன்.

மனம்  போகிறது

அதனால்   போகிறேன்.

லூஸ்ஃகேரில்  பரலூஸ்ஃகேர்  என்றொன்றில்லை.

என்  உடலொரு  கருவண்டுக்  கூட்டம்.

ஒவ்வொரு  லூஸ்ஃகேரின்  பின்னும்

ஒரு  வண்டு  பறக்கிறது.

எப்போதும்  என்  முன்னே  ஒரு  சுழித்தோடும்  காட்டாறு

காட்டாற்றைக்  கடக்க  உதவும்  ஆல்விழுதே

உன்னை  சிக்கெனப்  பற்றினேன்.

எனக்குத்  தெரியும்.

லூஸ்ஃகேரை  மயிரென்றெழுதி   கெக்கலித்த  ஓர்  அறிவிலி

கடைசியில்  அதிலேயே  தூக்கிட்டு  மாண்டகதை.

ஈரும்  பேனும்  நாறும்  இடமென  தவநெறி  முனிந்தால்,

லூஸ்ஃகேரின்  நுனியில்

தொங்கிச்  சொட்டும்  துளிநீரில்

இவ்வுலகு  உய்கிறது  என்பேன்.

                                  ( யாத்ராவிற்கு )

*

Advertisements