இளம்படைப்பாளி சம்பு கவிதைகள்

சம்பு கவிதைகள்

சமாதானம் ஒரு கூழாங்கல்…

இரு சக்கரங்கள் மட்டும் பொருத்தியபடி

இவ்வூருக்குள்

இனியிந்தக் கப்பலை ஓட்டுவது

அசாத்தியம் என்றபோது

ஒரு மரத்தை அவன் முட்டிக்கொண்டு குமுறுகிறான்

ஆறுதலாய் முதுகு நீவப்பட்டு உடனே

அவசரமாய் கூரியரில் வருகிறது ஒரு சமாதானம்

அரிபொருளைக் கையிலெடுத்துக் கொண்டு

இக்கோடையில்

நாக்குத்தள்ள ஓடும்போது

சமாதானம்

திரண்ட ஒரு கூழாங்கல்லாகி விடுகிறது

எவ்வூரின் தென்மேற்கு மூலையில் நின்றும்

பிறகு

எப்படித் திருப்பி நக்கினாலும்

அக் கூழாங்கல்லோ இனிக்கவே மாட்டேன் என்கிறது

சேர்ந்துவிட்ட கற்களைக் கடவாயிலிட்டு அடக்கினால்

பிதுங்கி நகர்ந்து

தொண்டையை அடைக்கிறது முதல் கூழாங்கல்

கண்ணாமுழி திருகி நிலைகுத்துகையில்

கடைசியாக

‘த்தூ’வென்று துப்பிவிட்டு

அவன் ஒரு வெங்காயமும் வேண்டாமென்கிறான்

அவசரமாய் ஒரு வெங்காயம்

வெல்வெட் ரிப்பனிட்ட பார்சலில் வருகிறது…

*

அதிகாலை 4 மணிக்கு நாய் குரைக்கிறது…

அதிகாலை 4 மணிக்கு குரைக்கும்

நாய் குரைக்கிறது

அடுத்த நொடி வரப்போகும் திருடனுக்காக

இல்லாவிடிலும்

குறைந்தபட்சம் குரைக்க வேண்டியிருக்கிறது

ஒரு நாய் என்பதற்காக

மேலும் அது அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது

குரைத்துக்கொண்டே சாப்பிடவும்

குரைத்துக்கொண்டே ஓய்வு கொள்ளவும் கூட

குரைப்பதால் வரும் தொண்டை கமறலுக்கு

ஒரு விக்ஸ் மிட்டாயை

குரைத்துக்கொண்டே நாசூக்காய்

சப்புவதையெல்லாம்

அறியாத அந்நாயிடம்

எஜமானன்

இனிமேல் குரைத்துக்கொண்டே குரைக்க வேண்டும்

என்ற ஓர் நாளில்

அது

‘ஙே’ என்று விழிக்கிறது குரைத்துக்கொண்டே

முக்காமல் முனகாமல்

சாகாமல் சீராக

குரைத்தபடியேயிருக்க வேண்டுமென்ற

கட்டளைக்குப் பிறகே

அது கற்றுக்கொள்கிறது

குரைத்துக்கொண்டே குரைப்பதெப்படியென

அது முதல்

அந்நாய்

அதிகாலை 4 மணிக்கு குரைக்கிறது

அதிகாலை 4 மணிவரை

தினமு ம்…

***

Advertisements