மொழிபெயர்ப்பு கவிதை- இந்திரன்- அந்த தொடக்கம் – வெரோனிகா வோல்கொவ் – மெக்சிகோ

அந்த தொடக்கம்

வெரோனிகா வோல்கொவ் / மெக்சிகோ

தமிழில்: இந்திரன்

 

 

 

 

 

 

1

காதலர்களுக்கு

காதலிப்பதற்காகவே கரங்கள் உள்ளன

அவர்களுக்கு கரங்கள் மட்டுமே உள்ளன.

கரங்கள் அவைதான் கால்கள் மற்றும் அவர்களின் உடம்புகளின் மீது

இறக்கைகள்

சதா தேடிக்கொண்டே இருக்கும் கரங்கள்

புதைந்த விழிகளுக்குப் பின்னே மூச்சுவிடும் மிருகங்கள்

உடம்பில் நெருப்பு மூட்டி விடும் விரல்கள்

மலர்களால் வருடப்படும் கிளைகள் அவை

மலர்கள் பறவைகள் மலர்கள் நெருப்புகள் மலர்கள் கரங்கள்

மின்னலின் எழுதுகையில் காணாமல் போகும் கரங்கள்

உடம்பின் சதையில் பயணப்படும் கரங்கள்

நட்சத்திரங்கள் விடியலைத் தொடுவதுபோல்

சூரியன் உதிப்பதுபோல்   உதய நட்சத்திரம் போல்

இரவைக் கிழிக்கும்

ரகசியமான கடவுள்களைப் போல.

2

உன் உடம்பிற்கும் என் உடம்பிற்கிற்குமிடையில்

உன் உடம்பின் அச்சுப்பதிவு

உன் விழி                            உன் உடம்பின் சத்தம்

உன் உடம்பின் மேற்கை

உனது பல்

உனது நாக்கு

உனது தொடை

எனது மொத்த தோலினால் உன் உடம்பின் வடிவத்தை

செவிமடுக்கிறேன்.

என் உடம்பிற்கும் உன் உடம்பிற்கும் இடையில்

உன் உடம்பின் இன்னொரு வடிவம்

தண்ணீர்        பனிக்கட்டியாக மாறுவதுபோல்

அல்லது திறந்த         தீநாக்குகளைப் போல்

உன் உடம்பு

என் உடம்பில் அழுகிறது

மேலும் நீ தளரவிடப்பட்ட வெறிக்கூச்சல்

சத்தம்போடும் நட்சத்திரம்

என் உடம்பில்   சதையின்  ஓசையெழாத அழுகை

சொல் அது நெருப்பல்லவா

தொலைதூர உலகங்களின் விதை

வினோதமான திடீரெனச் சம்பவித்த நசத்திரத்தின் அருகாமை?

3

நீ நிர்வாணம்

உனது மென்மை எல்லையற்றது

நீ என் விரல்களில் துடிக்கிறாய்

உனது மூச்சு உன் உடம்பிற்குள் பறக்கிறது

நீ

எனது கரத்திலிருக்கும் பறவையைப்போல்

ஆபத்திலிருக்கிறாய்

ஆசை மட்டுமே உன்னை ஆபத்திலிருக்க வைக்கிறது

இனந்தெரியாத வலியோடு நாம் ஒருவரை ஒருவர் தொட்டுக் கொள்கிறோம்

அந்த சரணாகதியில் நமக்குத் தெரியும்

பலியானவர்களை விட்டுத் தொலைப்பது.

ஒரு நாவைப் போன்ற இன்பம்

நம்மை நக்குகிறது       நம்மை விழுங்குகிறது

மற்றும் நமது விழிகள் எரிகின்றன தொலந்து போகின்றன.