அஞ்சலி கார்லோஸ் புயன்டோஸ்

அஞ்சலி

எழுத்தாளர் கார்லோஸ் புயன்டோஸ்
பிறந்தது 11 நவம்பர் 1928 இறப்பு 15 மே 2012

தமிழில் அவரின் கதைகள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

அவருக்கு மலைகள்.காம் இலக்கியத்திற்கான இணைய இதழ் தன் அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறது

Advertisements